Startsida | Om oss | Fastigheter | Våra tjänster
  Om oss

Vi utför:

* Bokförning, bokslut samt revision for aktiebolag samt övriga företagsformer.

* Deklaration och övriga skatteärenden.

* Färdiga verksamma aktiebolag på lager.

* Företags rekonstruktioner och där tillhörande frågor.

* Försäljning av lagerbolag samt vilande bolag.

* Bouppteckningar.